Potrzebujesz pomocy? (22) 308 93 95

Polityka prywatności i pliki cookie

Szanowny Kliencie,

Opracowana przez nas Polityka Prywatności jest dokumentem, który opisuje w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe, co się z tym wiąże i jak je chronimy.

 

A. Informacje ogólne o ochronie danych

 

 • Jesteśmy Administratorem Twoich Danych Osobowych

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest K. PASIK I. SMARZ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Warszawie (02-271) przy ul. Centralna 24/7, Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS nr 0000822001, posiadający numer NIP: 5223175791, oraz numer REGON: 385255434.

 

 • Tak możesz się z nami skontaktować

Możesz się z nami zawsze skontaktować poprzez: formularz kontaktowy lub e-mail: [email protected], lub telefonicznie pod numerem +48 (22) 308-93-95.

 

 • Tak pozyskujemy Twoje dane osobowe

Wszelkie dane jakimi dysponujemy (w tym dane zapisane w Plikach Cookies) zostały wprowadzone przez Ciebie do systemu dobrowolnie przy zakładaniu konta, wykonywaniu transakcji zakupowych, kontakcie poprzez formularz kontaktowy, przy złożeniu zapytania o dostępność produktu, a także przy zapisie do subskrypcji Newslettera. Brak podania danych w tych przypadkach skutkuje niemożliwością zrealizowania naszej usługi.

 

 • Cel przetwarzania danych

Dane przetwarzamy w celach:

 1. Niezbędnych do realizowania zawartej pomiędzy nami umowy, co dotyczy też czynności poprzedzających jej zawarcie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym do:

  • sprzedaż produktu,

  • zakładania Konta, zarządzania nim, a także obsługi technicznej,

  • świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym realizacji umów oraz dokonywania płatności,

  • obsługi reklamacji czy gwarancji lub innych roszczeń

 2. Realizacji działań, na które wyrazisz zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w tym:

  • subskrypcja Newslettera,

  • zapisywania danych plików cookies,

  • wysyłanie informacji handlowych

 3. W naszym uzasadnionym interesie prawnym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym:

  • obsługi zgłoszeń poprzez formularz kontaktowy,

  • windykacji należności, dochodzenie roszczeń, prowadzenie postępowań sądowych,

  • organizacji programów lojalnościowych, konkursów,

  • marketingu bezpośredniego produktów własnych,

  • przechowywania danych w celach archiwizacyjnych i statystycznych.

 4. Podatkowych oraz rachunkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

 • Żeby skutecznie realizować nasze usługi przekazujemy dane osobowe

Twoje dane przetwarzają nasi pracownicy, jednak aby móc zrealizować zawartą umowę, musimy korzystać ze wsparcia innych firm pomagającym nam realizować ww. cele. Są to m. in. firmy informatyczne (zapewniające naszą komunikację-poprzez formularz kontaktowy), dostawcy aplikacji, podmioty realizujące usługi płatnicze (w tym banki), firmy dostarczające przesyłki (w tym przesyłki kurierskie), firmy rachunkowe i księgowe. W uzasadnionych przypadkach dane mogą być przekazane uprawnionym organom państwowym np. Policji, Prokuraturze, Urzędowi Skarbowemu.

 

 • Dlatego, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz następujące prawa:

 

 1. Cofnięcie zgody – w przypadkach, kiedy jej nam udzielisz. Zawsze przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie, które zostało dokonane przed jej wycofaniem. Takie cofnięcie zgody może uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub znacznie je utrudnić.

 

 1. Sprostowanie danych. Możesz poprawiać swoje dane, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne. Możesz tego dokonać poprzez funkcję „Edycja Danych/Konta Klienta” lub poprzez formularz kontaktowy.

 

 1. Wniesienie sprzeciwu. Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego.

 

 1. Usunięcie danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym”. Masz prawo żądać od Nas usunięcia wszystkich, lub tylko niektórych swoich danych. Możemy jednak odmówić ich usunięcia w zakresie niezbędnym do dochodzenia i obrony roszczeń, a także wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, zwłaszcza podatkowych i rachunkowych.

 

 1. Ograniczenie przetwarzania. Zawsze możesz prosić o tymczasowe wstrzymanie przetwarzania niektórych Twoich danych, jeśli nie chcesz usuwać Konta lub jeśli dane są nieprawdziwe, do czasu ich sprostowania. Może się to odbywać poprzez formularz kontaktowy.

 

 1. Dostęp do danych. Zawsze przysługuje Ci prawo do uzyskania od Nas dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także uzyskania informacji, m. in. o celach przetwarzania oraz planowanym okresie ich przetrzymywania.

 

 1. Przenoszenie danych. Możesz poprosić nas o przesłanie swoich danych innym podmiotom uściślając jaka ich część (lub całość) ma zostać przez nas przekazana. Przenoszenie danych może nie zostać zrealizowane w przypadku gdy ich przetwarzanie nie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 

Żeby zrealizować swoje prawa napisz do nas poprzez Formularz Kontaktowy.

 

Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

W każdym momencie przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi w sprawie przetwarzania Twoich danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

 

 • Okres przez jaki posługujemy się danymi osobowymi

Twoje dane są przechowywane przez cały okres posiadania Konta w sklepie internetowym oraz:
przez okres obowiązywania umowy i po jej ustaniu - w celach dochodzenia i obrony roszczeń;
przez okres uprawnień z tytułu gwarancji czy rękojmi;
przez okres wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, zwłaszcza podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych.
Na potrzeby statystyczne Twoje dane są przechowywane na okres nie dłuższy niż 15 lat.
 

Jeżeli przetwarzanie odbywało się na podstawie wyrażonej zgody, to będzie trwało, aż do momentu jej cofnięcia lub do zaprzestania prowadzenia przez nas danej usługi np. subskrypcji Newslettera.

Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane natychmiast po tym, jak przestanie istnieć cel ich przechowywania.

 

B. Informacje o Plikach Cookies

 

1. Czym są pliki „cookies”? 
W trakcie świadczenia usług stosujemy profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki „cookies”. 
Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez Klienta podczas odwiedzania przez niego Sklepu. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki „cookies” zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu i najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

2. Na jakiej podstawie są przetwarzane? 
Pliki „cookies” przetwarzamy na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1489 z późn. zm.). W ramach świadczonych usług prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie plików „cookies” poprzez przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w ich telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych. 
Udzielenie zgody na przetwarzanie plików „cookies” następuje w szczególności poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików „cookies” lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami. Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie, w sposób wolny od opłat i opisany w części dotyczącej zarządzania plikami „cookies”. 

3. Jakie pliki „cookies” są przez nas wykorzystywane i za co właściwie odpowiadają? 
Pliki „cookies” możemy skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod podziału. 
Pod względem celów stosowania plików „cookies”, rozróżniamy ich trzy kategorie: 
pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu oraz funkcjonalności, z których Klient chce skorzystać,  np. uwierzytelniające pliki „cookies”. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe, pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb i preferencji, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Sprzedawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta, korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu może być ograniczone, pliki biznesowe – do tej kategorii należą np. „cookies” reklamowe. Umożliwiają one dostosowanie reklam wyświetlanych w Sklepie lub poza nim do preferencji Klienta. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta, korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu może być ograniczone. 

Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików „cookies”: 
pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji Klienta, 
pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji przez Klienta. 

Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami „cookies”, wyodrębniamy: 
pliki „cookies” własne - pozwalają na rozpoznanie urządzenia Klienta i wyświetlenie strony internetowej Sklepu dostosowanej do jego indywidualnych oczekiwań, przez co korzystanie z jego funkcjonalności staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Klienta, możliwe jest np. zapamiętanie danych logowania, utrzymywanie sesji po zalogowaniu, zapamiętanie wybranych towarów lub usług, czy dostosowanie do preferencji Klienta, jak np. rozmieszczenie treści, język czy jej kolor. 
pliki „cookies” zewnętrzne/podmiotów trzecich - Sprzedawca może wykorzystywać pliki „cookies” stosowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług: 
Google Adwords - pozwalają one na prowadzenie i ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords, 
Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords, a także na badanie zachowań i ruchu Klientów oraz sporządzanie statystyk ruchu, 
Google Maps – pozwalają one na przechowywanie informacji o Kliencie, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności map dostępnych w ramach usługi Google Maps. Google Inc. może śledzić lokalizację Klienta, 
YouTube – pozwalają one na przechowywanie informacji o Kliencie, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności usługi 
YouTube. Google Inc. może śledzić odtwarzanie filmów przez Klienta. 

Sprzedawca może wykorzystywać pliki „cookies” stosowane przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Pliki te mogą być stosowane w celu połączenia kont użytkownika: w zewnętrznym serwisie społecznościowym Facebook z kontem Sklepu, o ile Sprzedawca udostępnia taką funkcjonalność. Pliki te mogą być również wykorzystywane w celu przetwarzania w serwisie Facebook czynności Klienta, wykonanych z użyciem przycisków „Udostępnij” lub „Lubię to”. 
Przetwarzanie tych czynności może mieć charakter publiczny. 

Zarządzanie plikami „cookies” i innymi informacjami 
Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies” i innych informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli Klient nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami zależy od używanego oprogramowania. Aktualne zasady zarządzania plikami można znaleźć w ustawieniach stosowanej przeglądarki internetowej. 
Zgoda na przetwarzanie plików „cookies” jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności Sklepu. 

Odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania 
Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików „cookies”. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i plików „cookies” tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie lub przed ich instalacją. 

Dzienniki serwerowe 
To wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera Sklepu, automatycznie zapisujące żądania stron, które są wysyłane gdy Klienci korzystają ze Sklepu. Dzienniki serwerowe zawierają żądanie strony wysłane przez Klienta, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania, a także mogą zawierać (ale nie muszą) co najmniej jeden plik „cookie”, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę Klienta. 
Dane gromadzone w dziennikach serwerowych są przez nas wykorzystywane przez czas nieokreślony, wyłącznie w celu administrowania Sklepem. Nie są one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych w niniejszym dokumencie. 
W związku z korzystaniem ze Sklepu przez Klientów, w sposób automatyczny możemy zbierać i zapisywać w dziennikach serwerów szczegóły techniczne dotyczące sposobu korzystania z usług, przesłane przez Klienta żądania związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, adres IP oraz dane techniczne o działaniu Sklepu w związku z czynnościami dokonywanymi przez Klienta. Są to w szczególności informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Możemy również zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Klienta, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki. 

Pamięć podręczna 
Świadcząc usługi na rzecz Klientów, możemy w sposób automatyczny korzystać z pamięci podręcznej przeglądarki, aplikacji lub urządzenia Klienta. Korzystanie to polega na przechowywaniu danych w pamięci przeglądarki, zainstalowanej w urządzeniu Klienta. W ramach pamięci lokalnej, możliwe jest przechowywanie danych międzysesyjnie, tj. pomiędzy kolejnymi sesjami Klienta. Celem korzystania z pamięci podręcznej jest przyspieszenie korzystania ze Sklepu, poprzez wyeliminowanie sytuacji, w której te same dane byłyby wielokrotnie pobierane ze Sklepu, obciążając tym samym łącze internetowe Klienta. 

Geolokalizacja 
My albo podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie plików „cookies”, możemy korzystać z funkcjonalności geolokalizacji, polegającej na gromadzeniu i przetwarzaniu informacji o miejscu pobytu Klienta. W tym celu przetwarzane mogą być dane: numer IP, z czujnika GPS, z punktu Wi-Fi lub ze stacji bazowych sieci komórkowej. 

Tag pikselowy 
My albo podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie plików „cookies”, możemy korzystać z funkcjonalności tagów pikselowych. Są to elementy publikowane w treściach cyfrowych i umożliwiają rejestrowanie informacji np. o aktywności Klienta na stronie internetowej. 

Zmiany Polityki plików „cookies” 
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki plików „cookies”. W takim przypadku, opublikujemy jej zmiany w niniejszej lokalizacji.

 

 

To Top